Πρόγραμμα Ἑσπερινῶν Κηρυγμάτων τῆς΄ιερᾶς Μητροπόλεως Μυτιλήνης κατά τήν Περίοδον τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς 2011.

αναρτήθηκε στις 24 Φεβ 2011, 3:14 π.μ. από το χρήστη Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Πλωμαρίου   [ ενημερώθηκε 25 Φεβ 2011, 1:38 π.μ.από Lesvos Web ]

Τά σπεριν Κηργματα θ γνονται κθε Κυριακ πγευμα ρχς γενομνης  π  τν  Κυριακ  τς  Τυρινς  6ς  Μαρτίου  .  .

σπερινς  θ  ρχζει   ρα  5μ. μ.  κα  τ  Κρυγμα 5,30.

Α’ Μυτιλήνη: Εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ναόν.

Κυριακή Τυρινῆς 6 Μαρτίου. π. Ἰάκωβος Καραμούζης.

Κυριακή Α’ Νηστειῶν 13 Μαρτίου. π. Κύριλλος Συκῆς.

Κυριακή Β’ Νηστειῶν 20 Μαρτίου. π. Ἀθανάσιος Γιουσμᾶς.

Κυριακή Γ’ Νηστειῶν 27 Μαρτίου. π. Γρηγόριος Πολύμος.

Κυριακή Δ’ Νηστειῶν 3 Ἀπριλίου. π. Εὐστράτιος Γιουσμᾶς.

Κυριακή Ε’ Νηστειῶν 10 Ἀπριλίου.Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυτιλήνης κ.κ. ΙΑΚΩΒΟΣ.

Β’ Πλωμαρίου: Εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πλωμαρίου. 

Κυριακή Τυρινῆς 6 Μαρτίου. π. Κύριλλος Συκῆς. 
 
Κυριακή Α’ Νηστειῶν 13 Μαρτίου. κ. Παναγιώτης Τσαγκάρης. 
 
Κυριακή Β’ Νηστειῶν 20 Μαρτίου. κ. Εὐστράτιος Ματζουράνης. 
 
Κυριακή Γ’ Νηστειῶν 27 Μαρτίου. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυτιλήνης κ.κ. ΙΑΚΩΒΟΣ. 
 
Κυριακή Δ’ Νηστειῶν 3 Ἀπριλίου. π. Κύριλλος Συκῆς. 
 
Κυριακή Ε’ Νηστειῶν 10 Ἀπριλίου π.Κύριλλος Συκῆς.


Γ’ Γέρας: Εἰς τόν Ἱ. Ν. Παμμ.Ταξιαρχῶν Παπάδου


Κυριακή Τυρινῆς 6 Μαρτίου. π. Γρηγόριος Πολύμος.

Κυριακή Α’ Νηστειῶν 13 Μαρτίου. κ. Εὐστράτιος Ματζουράνης.

Κυριακή Β’ Νηστειῶν 20 Μαρτίου. π. Κύρριλος Συκῆς.

Κυριακή Γ’ Νηστειῶν 27 Μαρτίου. π. Κύριλλος Συκῆς.

Κυριακή Δ’ Νηστειῶν 3 Ἀπριλίου. π. κ.Παναγιώτης Τσαγκάρης.

Κυριακή Ε’ Νηστειῶν 10 Ἀπριλίου. κ. Εὐστράτιος Ματζουράνης.


Δ’ Ἁγιάσου: Εἰς τόν Ἱ. Προσκὐνημα Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἁγιάσου.

Κυριακή Τυρινῆς 6 Μαρτίου. κ. Παναγιώτης Τσαγκάρης.

Κυριακή Α’ Νηστειῶν 13 Μαρτίου. π. Ἰάκωβος Καραμούζης.

Κυριακή Β’ Νηστειῶν 20 Μαρτίου. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυτιλήνης κ.κ. ΙΑΚΩΒΟΣ.

Κυριακή Γ’ Νηστειῶν 27 Μαρτίου. π. Ἰάκωβος Καραμούζης.

Κυριακή Δ’ Νηστειῶν 3 Ἀπριλίου. π. κ. Εὐστράτιος Ματζουράνης.

Κυριακή Ε’ Νηστειῶν 10 Ἀπριλίου. π. Ἰάκωβος Καραμούζης.


Ε’ Πολυχνίτου: Εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Πολιχνίτου.


Κυριακή Τυρινῆς 6 Μαρτίου. κ. Εὐστράτιος Ματζουράνης.

Κυριακή Α’ Νηστειῶν 13 Μαρτίου. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυτιλήνης κ.κ. ΙΑΚΩΒΟΣ.

Κυριακή Β’ Νηστειῶν 20 Μαρτίου. π. Ἰάκωβος Καραμούζης.

Κυριακή Γ’ Νηστειῶν 27 Μαρτίου.. κ. Εὐστράτιος Ματζουράνης

Κυριακή Δ’ Νηστειῶν 3 Ἀπριλίου. π. Ἰάκωβος Καραμούζης.

Κυριακή Ε’ Νηστειῶν 10 Ἀπριλίου. κ.Παναγιώτης Τσαγκάρης.
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ