Άρθρα‎ > ‎

Δός μοι Κύριε

αναρτήθηκε στις 21 Ιουλ 2012, 12:27 μ.μ. από το χρήστη Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Πλωμαρίου

 


Δος μοι Κύριε
του συνιείν ότι μέγα το πλήθος
των αφανών ευεργεσιών σου.
Δος μοι Πανάγαθε
του γνώναι το πέλαγος της απείρου αγάπης σου.
 Μόνε Οικτίρμον
τον ζόφον λογισμών αμφιβόλων διάλυσον.
Δος μοι Φιλάνθρωπε
του γνώναι το ύψος της φιλανθρωπίας σου.

Ελεήμον Κύριε
λύσον τον γνόφον της αβεβαιότητος ταύτης.

Δος μοι Πανοικτίρμον
του συνιείν ότι μέγα το πλήθος
των αφανών ευεργεσιών σου.

(Από την ποιητική Συλλογή «Άθωνος δίκηρον»)